Volituse allkirjastamine

Palume sul siinkohal anda allviidatud isikule volitus EE domeeni registreerimistoimingute teostamiseks.