Domeeni toomine Zone haldusesse (transfer)

Juhul, kui oled domeeni ise juba varem mõne teise registripidaja vahendusel ära registreerinud, kuid soovid seda nüüd tuua Zone haldusesse, siis tuleb Sul selleks käivitada ületoomiseks vajalik tegevus, mille nimi on transfer. Info transferi hindade kohta on leitav hinnakirja lehel.

Domeeni transfeerimist Zone haldusesse saad algatada SIIT.

NB! Enne transferi käivitamist pead kindlasti tähelepanu pöörama järgmistele olulistele seikadele, sest vastasel korral transfer EI ÕNNESTU! Seetõttu palume Sul alltoodud punktid hoolikalt läbi lugeda.

  1. Et transfer õnnestuks, peab domeen olema algse registripidaja süsteemis kindlasti lukustusest vabastatud. WHOIS päringusüsteemide kaudu domeeni kontrollides selgub, et valdavalt on domeenide staatuseks märgitud kas „Locked” või „ClientTransferProhibited”. Selline staatus välistab igasugused katsed domeeni üleviimiseks ühe registripidaja haldusest teise juurde. Domeeni staatust saad muuta olemasoleva registripidaja süsteemis vastava ligipääsu korral kas ise või siis teeb seda Sinu palvel isik või teenusepakkuja, kes Sinu domeeni algselt registreeris. Kui domeen on vabastatud lukustusest, kajastavad WHOIS päringusüsteemid domeeni staatuse juures märget „ok”.
  2. Lisaks saad transferit käivitada vaid juhul, kui oled oma praeguselt registripidajalt saanud oma domeeni EPP- või AUTH-koodi (erinevad registripidajad nimetavad seda koodi erinevalt, ka nende koodide pikkus on erinev, kuid eesmärk on siiski üks). Ilma kõnealuse autoriseerimiskoodita ei ole võimalik transferit algatada. Domeeni autoriseerimiskoodi saad küsida olemasoleva registripidaja süsteemis vastava ligipääsu korral kas ise või siis teeb seda Sinu palvel isik või teenusepakkuja, kes Sinu domeeni algselt registreeris.
  3. Kui domeen on lukust vabastatud ja oled eelmiselt registripidajalt kätte saanud üliolulise autoriseerimiskoodi ning algatanud Zone vastava alamlehe kaudu domeeni ületoomiseks transferi, saadetakse domeeni administratiivse kontaktisiku e-postiaadressile (kajastub WHOIS päringusüsteemides real „Administrative contact”) meie registripidaja poolt inglisekeelne kiri, mis sisaldab unikaalse lingina viidet transferi kinnitamiseks. Kui domeeni administratiivne kontaktisik on kõnealuses kirjas asuvale lingile klikkinud, jõudnud seejärel aadressil www.transfer-approval.com asuvale unikaalsele lehele ning seal transferile nõusoleku andnud, tuleb domeen Zone haldusesse ning Sinu domeenide halduskeskusesse 5-7 päeva möödudes alates kinnitamise hetkest.

NB! Sõltuvalt kasutustingimustest võib ka Sinu olemasolev registripidaja omakorda küsida kinnitust transferi õnnestumiseks. Seega jälgi hoolega kõiki kirju, mis peale transferi algatamist Sinu domeeniga seoses Sinuni jõuavad. Vastasel korral ei pruugi transfer õnnestuda.

Mida pean enne transferi algatamist veel teadma?

  • Transferit ei saa algatada nendele domeenidele, mille registreering on juba aegunud.
  • Transferit ei saa algatada nendele domeenidele, mille registreering aegub vähem kui nädala pärast.
  • Transferit ei saa algatada nendele domeenidele, mis on registreeritud vähem kui 60 päeva eest.
  • Transferit ei saa algatada nendele domeenidele, mis on olemasoleva registripidaja süsteemis lukustatud.
  • Domeen läheb 60 päevaks lukku, kui olemasoleva registripidaja süsteemis muudetakse registreerija ehk domeeni omaniku kontaktandmeid. NB! Administratiivse kontaktisiku andmeid võib muuta – see domeeni lukustamist endaga kaasa ei too!
  • Jälgi, et Sinu domeeni administratiivse kontaktisiku e-posti aadress oleks kindlasti töökorras, sest sellele aadressile saabuvad transferit puudutavad üliolulised kirjad.
Veelgi täpsemat informatsiooni transferi tingimuste ning võimalike tagasilükkamiste põhjuste kohta leiad ICANNi lehelt: http://www.icann.org/en/transfers/policy-12jul04.htm

TRANSFER EU domeenide puhul

EU domeeni ületoomiseks meie haldusesse on vaja läbi teha TRANSFER protseduur ning see maksab samapalju kui uue domeeni registreerimine. Hinnad on ära toodud meie hinnakirja lehel. TRANSFERi saab algatada SIIT. Viidatud lehel peab ära täitma vastava vormi ja tasuma ettemaksu arve. Seejärel saadetakse domeeni omanikule e-postiga EU keskregister EURid poolt päring, mille peab kindlasti kindlasti aktsepteerima 7 päeva jooksul.

Transferi saate käivitada ning sellele aktsepti anda ka läbi EURid süsteemis asuva Registreerija extraneti

Seal tuleb Sul registreeruda kasutajaks ning järgida kõiki juhiseid, mis kasutajakeskkonnas kuvatakse. Kõnealuses extraneti kaudu saad küsida transferi õnnestumiseks vajaliku autoriseerimiskoodi.